RODO

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) ESC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. ESC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 153 jest Administratorem Danych, w których posiadanie wszedł wskutek zawieranych z Państwem umów
  i ich wykonywaniem, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawą z dnia
  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisami prawa gospodarczego.

 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez naszą Spółkę dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa z ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K. W wymagających tego przypadkach nasza Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu,
  z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • marketing usług własnych ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K. oraz promowanie działalności Spółki wśród klientów,

 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
  ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K., w tym profilowaniu.

 2. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) danych,

 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 • do ograniczenia przetwarzania danych,

 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K. Deklarowany okres przechowywania danych nie będzie miał zastosowania, gdy dysponowali będziemy zgodą osoby na przetwarzanie dotyczących jej danych w celach marketingowych. W takiej sytuacji przechowywanie danych przez ich Administratora trwało będzie do momentu wycofania tej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie - na piśmie lub e-mailem na adres ...................................... względnie osobiście w siedzibie naszej Spółki. Po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną one usunięte z zasobów informacyjnych ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K., z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów szczególnych.

 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. pracownie architektoniczne, biura rachunkowo-podatkowe, kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, podmioty wykonujące prace budowlane i remontowe.

 3. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem przez naszą Spółkę danych osobowych skontaktować można się z nami:

 • telefonicznie: ………………………………

 • drogą elektroniczną: ………………………………………

 • osobiście w siedzibie ESC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Pile przy ulicy Bydgoskiej 153.

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem